Live Flight Track Log (GJS3618) - Related Links

 ProgramadoEstimadoRealPromedio semanal
Remolque (Puerta D8)08:35AM EST 08:35AM EST 08:32AM EST N/A
Despegue de KIAD08:35AM EST 09:03AM EST 09:03AM EST N/A
Aterrizando en KATL10:24AM EST 10:34AM EST 10:34AM EST N/A
Puerta de llegada (Puerta T14)10:30AM EST 10:42AM EST 10:42AM EST N/A