Live Flight Track Log (ANA57) - Related Links

 ProgramadoEstimadoRealPromedio semanal
Remolque (Terminal D2)09:30AM JST 09:30AM JST N/A
Despegue de RJTT09:30AM JST 09:40AM JST 09:42AM JST 09:33AM JST
Aterrizando en RJCC10:45AM JST 10:45AM JST 11:00AM JST 10:43AM JST
Puerta de llegada (Terminal D)11:05AM JST 10:55AM JST 11:07AM JST N/A